Koldioxid (C02)

Pandemin går mot sitt slut och vi kommer återigen hoppa in i diskussionen och koldioxid, utsläpp och miljön. Så för att känna mig lite mer trygg har jag läst på en del om koldioxid och hur bildas koldioxid?.

Koldioxid är som på sidor på ett mynt, ett bra och ett dåligt. Det är en viktigt växthusgas som är kritiskt för jorden. däremot gör våra ökade utsläpp av koldioxid att växthuseffekten förstärks.

Växthusgasernas uppvärmande effekt på klimatet sedan år 1990 ökat med 43 procent. Koldioxid är ansvarig för 80% av den ökningen. Vilka tycker ni är de viktigaste åtgärderna vi kan göra för att begränsa den förstärkta växthuseffekten för framtida generationer?